A Vízöntő Szaturnusz kérlelhetetlensége
A Vízöntő Szaturnusz kérlelhetetlensége

A Vízöntő Szaturnusz kérlelhetetlensége

Megőrizve megújulni. E két szóban pontosan összefoglalható az a minőség, amely a Vízöntő Szaturnusz archetípusának lényege. Hogy megérthessük, lépjünk hátra kettőt és tegyünk lehetővé egy tágabb rálátást a szaturnuszi analógiára.

A Szaturnusz uralma alá a Zodiákus két jegyét sorolja a hagyomány: a Bak jegyét és a Vízöntő jegyét.

Szaturnusz a Bak jegyében

A Szaturnusz archetípusa föld elemű és mint ilyen, kiválóan tud megnyilvánulni a szintén föld elemű, kardinális minőségű, yin polaritású Bak jegyében. Itt a földies tulajdonságai kerülnek előtérbe: álhatatosság, kitartás, céltudat, fókuszáltság, teherbírás, ridegség, akár érzéketlenség, a határok, korlátok felállítása és betartatása. Röviden a rend, a józanság, a szigor, az összpontosítás. Mindez jó esetben befelé, önmagunk felé, mert rálátunk arra, hogy a fejlődés erre visz, a valódi önmagunk megtalálása felé, ahol nem az Egóval azonosulunk – és akkor a Bak Szaturnusz magasabb szintjeit élhetjük/élhettük legutóbb 2017.december 20-tól 2020. március 21-ig és 2020. július 1-től december 17-ig. A Bak jegyében járó uralmi Szaturnusz ebben az időszakban a kint és bent, a külvilág és belső világunk közötti kapu őreként jelentkezett. (Gondolj csak vissza bátran ennek az időszaknak a történéseire saját életedben és a világban is.)

Szaturnusz a Vízöntő jegyében

A Szaturnusz ugyanakkor tartósít is, meghosszabbít, elnyújt, elmélyít, odaláncol, rögzít – és ebben a minőségében kiválóan nyilvánul meg a pozitív polaritású, szilárd minőségű, levegő elemű Vízöntő jegyében. (Az Uránuszt felfedezése óta szintén e jegy uraként ismerjük, de most a Szaturnuszra figyelünk.) A levegő elem sajátsága, hogy mindig, folyamatosan változik és a szilárd minőségben ez nem más, mint az állandó, a kitartó változás, a változáshoz való ragaszkodás ellentmondása, amelyben feloldódnak a korábbi formák, struktúrák, beazonosulások. De nem születik új, a Vízöntő analógiájában nincsen teremtés, csak feloldódás, így nem valami előzmények nélküli jön létre, hanem a korábbinak a megújulása, a megújult régi. A Szaturnusz 2020. december 17. és 2023. március 7. között jár a Vízöntő jegyében és hozza annak imperatívuszát, hogy megtaláljuk a módját a megújulásunknak. Mert a Vízöntő jegyében járó uralmi Szaturnusz a régi és az új közötti kapu őreként mutatja számunkra az életünk helyzetein, történetein keresztül, hogy hol vannak azok a témák, amelyek már túl régiek, amelyekbe belemerevedtünk, amelyekben szükséges megújulnunk.

Kérlelhetetlen

A kérlelhetetlenség is szaturnuszi analógia. Ha valamibe túlságosan belemerevedünk, akkor törni fogunk, mert a világ folyamatosan változik, és nekünk mindig képesnek kell lennünk arra, hogy ehhez rugalmasan viszonyuljunk. Aki erre nem képes, arra még a köznyelvben is azt mondjuk, hogy hullamerev, amely kifejezésünkben ott is van a várható kimenetele a túlzott merevségünknek. Így hát ugyanaz az erő, amely jó esetben megtart és struktúrát biztosít nekünk a testünkben csontvázként, a lelkünkben belső stabilitásként, a szellemünkben pedig kitartó keresőjeként a valódi természetünknek, ugyanez az erő arra is rákényszerít bennünket – pontosan a megmaradásunk érdekében -, hogy szükség szerint képesek legyünk a változásra. Magasabb szinten arra a változásra, amelynek során feloldódnak az egóhoz kötött illúzióink és egy tágasabb, levegősebb, rugalmasabb, elfogadóbb tudatossággal visszük tovább az életet. Tanítványaimnak mindig elmondom, hogy a Szaturnusz jelöli a legnagyobb szerencsétlenséget is és a megvilágosodást is. Egyiket sem okozza, de mindkettőnek, és a két véglet minden árnyalatának lehetőségét mutatja. A saját törekvésünkön, tudatszintünkön, önismeretünkön múlik a saját megélésünk.

A Vízöntő Szaturnusz, ha elébe megyünk az analógiájának, akkor tökéletes külső és belső körülmények megteremtődésének idejét mutatja. Milyen régi, betokosodott, elfeledett, semmibe vett, porosodó, száradó energiaminták vannak bennünk, amelyek a múltban, a régiben, a rosszban, a megmerevedettben tartanak? Ezeken ha nem változtatunk, akkor egyre jobban közelítünk a fent említett hullamerev állapothoz. A Szaturnuszhoz köthető témákban mindig van kényelmetlenség, kellemetlenség – hiszen pont azért nem foglalkoztunk eddig velük, mert nem komfortosak, esetleg egyenesen fájdalmasak, vagy mert egyszer beváltak, ismételjük megfontolás nélkül, így merevedve bele a mintába. ÉS! A Szaturnuszhoz köthető témák, ha sikerül őket leporolni, bennük megújulni, a feladatunkba beleállni, a dolgunkat elvégezni, akkor mindig hozzák a felszabadultság, a megkönnyebbülés érzését és a tudati fejlődésünk magasabb szintjéhez érünk.

Az egésznek mélységesen értelme van.

Mert nagyon nem mindegy, hogy pusztán csak a nehéz helyzetek ismétlődnek, fájdalmakat, veszteségeket, szenvedéseket élünk unos-untalan, vagy mindezekben jelen vagyunk, saját helyünket ismerjük, feladatunkat vállaljuk, dolgunkat végezzük, szükség szerint megújulva nyúlunk a problémás témáinkhoz – és fejlődünk. A Szaturnusz bármely jegyben járva kínálja annak lehetőségét, hogy ne csak szenvedjünk, hanem fejlődjünk is, de sehol máshol nincs ilyen kényszerítő ereje, mint a Vízöntőben, egyik uralmi jegyében. Amikor itt jár, akkor szám szerint és/vagy mélységében erőteljesebben jönnek azok a helyzetek, amelyeket felül kell vizsgálnunk, amelyekben újra kell vizsgálnunk az értékeket, amelyek mentén élünk és működünk.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Az érző lények száma végtelen, köztük nekünk, embereknek van egyedül lehetőségünk arra, hogy az éveink múlásával ne csak öregebbek legyünk, hanem belső bölcsességben gazdagabbak is, hogy tudatilag fejlődjünk. Itt, a Vízöntő Szaturnusz archetípusának aktiválódása idején mindenki életében megjelenik kisebb vagy nagyobb súllyal valami forradalmi, felforgató erő. Ha jót akarunk magunknak és tudatilag fejlődni akarunk, akkor meg kell engednünk magunknak, hogy egyszerre legyen bennünk egy király és egy király bolondja. Kell, hogy legyen egy részünk, amely felhívja a figyelmünket a visszásságokra, a tévedésekre, torzulásokra, amelyik szókimondón megkérdőjelezi a bebetonozott hiedelmeinket.

Az, hogy az életünkben hol, miben találkozunk mostanság ilyen felforgató erővel, vagy hogy hol engedünk teret a belső bolondunknak, látszik a személyes születési képletben. Itt megmutatkozik, hogy mivel van ideje dolgoznunk és a konkrét élethelyzetünket is figyelembe véve láthatjuk, hol kell nagyobb rugalmasságra szert tennünk, hol kell megújulva megtartanunk a stabilitásunkat.

Kívánom, hogy mindenki találja meg a legkevesebb problémával a megújulásának a terét, helyét, ismerje fel az időszerűségét, és bátran merjen változni ott és abban, ahol és amiben szükséges.

A Tudathang egyéni konzultációval és az egyéni vagy csoportos önismereti asztrológia oktatásával ebben segíteni tudok.