Tudathang: életre hangoló
Rólam

Rólam

Márton Ibolya, Tudathang - rólam

Itt bemutatkozom, megadom az elérhetőségeimet, a képzettségem fő forrásait és a publikációimat.

Gyakran mondták rólam gyermekkoromban: neki úgyis sikerül. Ami sikerült, az azért volt, mert eggyé váltam a célommal, mert megdolgoztam érte, mert minden energiámat annak szenteltem. Nekem ez volt a természetes. Azóta megtanultam, hogy ez nem mindig és nem mindenkinek van így, és azóta azt is megtanultam megfejteni, hogy kinek mi van a tarsolyában, milyen a személyisége, mivel és mire született. Ma hivatásom, hogy lássam, értsem, megfejtsem, megértessem a hozzám fordulókkal önmagukat és mindannyiunk különbözőségét. Hogy a magam módján hozzájáruljak mások boldogságához.

Mottóm

“Megmondom a titkát, édesem a dalnak:/Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat./Mindenik embernek a lelkében dal van,/és a saját lelkét hallja minden dalban./És akinek szép a lelkében az ének,/az hallja a mások énekét is szépnek.” (Babits Mihály: A második ének)

Elérhetőségek:

Telefonon: +36 30 9150369
E-mail-ben: tudathang@gmail.com
Facebook-on a szakmai oldalamon üzenetben: https://www.facebook.com/tudathang/
Facebook-on a magán oldalamon üzenetben: https://www.facebook.com/martonibolya.tudathang

Nézz meg, hallgass meg: a Facebook csoportomban élő videós bejelentkezéseim vannak, amelyek bármikor visszanézhetők. Asztrológiai és jeltudományi tudásomat osztom meg az érdeklődőkkel közérthető formában, annak érdekében, hogy segítsek a mindennapi élet nyugalmát létrehozni és fenntartani.
“Nagyon tettszik, hogy az asztrológiáról oly módon tudsz beszélni, hogy az a nem szakavatottak számára is érthető és teljesen behelyezhető a hétköznapi életünkbe. Nagyon hasznos a munkád és az, hogy ezt teljesen önzetlenül és segítő szándékkal teszed számomra igencsak tiszteletre méltó, HÁLA és KÖSZÖNET érte!”(Ildikó)
Jelentkezz a csoportba és nézd meg, hogy milyen benyomást teszek rád. Így kiderül, hogy tudunk-e majd együtt dolgozni.
https://www.facebook.com/groups/tudathang
Nézd meg a szegedi Telin TV felvételét pár évvel korábbról:
https://www.youtube.com/watch?v=E6R0RPYMXzQ

Bemutatkozom

A nevem Márton Ibolya, 1973. március 15.-én születtem Szentegyházán, Székelyföldön. Kézdivásárhelyen nőttem fel, Székelyudvarhelyen tanítóképzőben és Kolozsváron bölcsészkaron tanultam. 1996 óta Szegeden élek, ahová ösztöndíjasként kerültem, végül itt tanultam tovább az olasz irodalomtudomány és komparatisztika doktori iskolában, és a családi életem is ide köt azóta.

Bár a felmenőim élete a tengernyi szeretet mellett tele volt fájdalommal, veszteséggel és szomorúsággal, a gyermekkorom Székelyföldön, a román kommunizmusban mégis szeretetben, nyugodtan, gazdag szellemi és művészi hatásokkal telt. Így sértetlenül megmaradt, és a mai napig él bennem a minden porcikámat átjáró életérzés: hogy minden viszontagsággal, minden szenvedéssel együtt is az ÉLET ÖRÖM. Természetesen vannak nagyon nehéz periódusok, ahogy mindenki életében. Azt szoktam mondani, hogy egyszerűen működöm: a jó dolgoknak örvendek, hiszen azok áldásként érkeznek hozzám. A rossz dolgoktól elszomorodom, aztán megvizsgálom őket, hogy mire figyelmeztetnek, merre terelgetnek, mire tanítanak. Sok-sok tanulságot tartogat az élet, a rengeteg áldás mellett. 🙂

Megtanultam

Mindig szerettem, és a mai napig szeretek tanulni. Több iskolát kijártam, több tanfolyamot elvégeztem, szerteágazó tudás birtokába jutottam a felsőtagozatos rajzosztálytól az óvó- és tanítóképzőn át, a magyar-olasz szakon keresztül az olasz szemiotika (= jeltudomány) mentén, az asztrológia berkein, a keleti egészségszemlélet, keleti masszázs- és mozgásformák nagyszerűségén túl az emberi test, szellem és lélek csodálatos összhangjának tanulmányozásáig, a tudatosságot erősítő gyakorlatokig.

Tovább adom

Az összegyűjtött tudást és tapasztalatot jó szívvel adom tovább. Amit pedig a legszívesebben osztok meg, az a látásmód, amely képes a fél pohár vízben azt látni: „Félig tele van!” ahelyett, hogy: „Félig üres!”. Nagyon erős motivációt érzek arra, hogy a hozzám fordulót segítsem a megértésen túl abban is, hogy ha kell, jobbá váljon az élete a találkozásunk hatására, legyen az egyéni konzultáció, asztrológia, thai masszázs, vagy más, érkezzen bár érzelmi válságból, betegségből vagy épp tudásvágyból a találkozásunkra.

Meggyőződésem szerint az asztrológiai alapokat, mint az önismeret legkiválóbb eszközét, iskolában kellene tanítani, kamaszkorban, amikor a gyerekek a legnyitottabbak a világra és arra, ami mögötte van, ami a láthatót láthatatlanul működteti. Egészséges lelkületű ember csak az lehet, aki őszinte, fegyelmezett, felelősséget vállaló önismerettel rendelkezik. Jelenleg mindenki a maga módján válik ilyenné vagy sem, az iskolarendszer segítsége nélkül.

A Tudathangon keresztül azon vagyok, hogy a tudásom átadásával és a tapasztalatom megosztásával szolgáljam a problémáid megoldását, ezáltal pedig a te saját problémamegoldó képességed fejlesztését, a személyiséged kiteljesedését, az életviteled jobbítását.

Arról is meggyőződtem, hogy a keleti masszázs- és mozgásművészeteknek a mai napig az egészség áll a figyelmük fókuszában. Nálunk inkább betegségtudatot fejlesztenek a minket érő hatások, melyeknek a félelemkeltés az üzemanyaga. Mivel megtapasztaltam az egészségre és a jó közérzetre gyakorolt kiváló hatásukat, a Tudathang révén a thai masszázsformák tanításával, megtapasztalásának lehetőségével járulhatok hozzá a testi-lelki-szellemi jóllétünkhöz, valamint a thai jóga és a Bian csikung áldásos hatású gyakorlatainak ismertetésével.

Feltöltődöm

Önmagam egészségét a külső, információ alapú tudáson kívül a meditációval, rendszeres testgyakorlással, inspiráló olvasmányokkal, szabadban végzett mozgással, munkával, és a világ, önmagam és embertársaim, minden érző lény iránti szeretetemmel tartom fenn.

Nézz meg

A Facebook csoportomban élő videós bejelentkezéseim vannak, amelyek bármikor visszanézhetők. Asztrológiai és jeltudományi tudásomat osztom meg az érdeklődőkkel közérthető formában, annak érdekében, hogy segítsek a mindennapi élet nyugalmát létrehozni és fenntartani. Jelentkezz a csoportba és nézd meg, hogy milyen benyomást teszek rád. Így kiderül, hogy tudunk-e majd együtt dolgozni.
https://www.facebook.com/groups/tudathang

Nézd meg a szegedi Telin TV felvételét pár évvel korábbról:
https://www.youtube.com/watch?v=E6R0RPYMXzQ

A legfontosabbnak tartott tanulmányaim, a források, szakmai képesítéseim alapkövei alább olvashatók.

Alapképzettségem

szerint pedagógus vagyok: a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőben érettségiztem és szereztem óvónői és tanítónői diplomát.

Egyetem, doktori iskola

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen magyar-olasz szakos tanárként diplomáztam. Innen a szegedi, akkor még József Attila Tudományegyetemre (ma: Szegedi Tudományegyetem) vezetett az utam, ahol három éves doktori képzésre jártam olasz irodalomtudomány és komparatisztika szakon. PhD témám Umberto Eco szemiotikai munkássága volt. Ezek az évek, ezek a tanulmányok képezik azt a szilárd alapot, amelyre a későbbiekben a további érdeklődésemnek megfelelően építhettem újabb szinteket.

Asztrológiai tanulmányok

Márton Ibolya, Tudathang - rólamKiváló minősítésű oklevelet szereztem a Baktay Ervin Asztrológiai Intézetben, ahol 4 éves képzés keretében sajátítottam el a klasszikus nyugati asztrológiát. Legfőbb eszköz a kezemben a mai napig. Olyan tudás, amelyet szívem szerint mindenkinek átadnék, aki belátja hasznosságát. Éppen ezért oktatom a saját tananyagom alapján, amelyet Asztrokottának neveztem el.

Biologikus szemlélet

Dr. Hamernek az öt biológiai természettörvényről szóló felfedezésével és a rá épülő Szakrális Orvostudományával (más néven: Újmedicina, Germán Gyógytudomány, GNM) először Barnai Roberto biologika kurzusain (alap, haladó, konzulens, születés-tréning) ismerkedtem meg. Ilyen irányú további tanulmányaimat Csákvári Eszternél és Helmuth Pilharnál folytattam és mélyítettem el.

Pszichológiai és biologikus továbbképzések

A Recall Healing eszköztárával és tudásával a módszeregyüttes megalkotójánál, Gilbert Renaud-nál találkoztam a különféle tréningeken (RH 1, 2, 3, Párkapcsolati kurzus, Szimbólumok és álmok kurzus, különböző workshopok, eszköztár gyakorlatok). Ezekkel a kurzusokkal részben visszanyúltam a korábbi pszichológiai tanulmányaimhoz, másrészt hatalmasat fejlődött is a korábbi tudásom, rengeteg hasznos dologgal gazdagodtam, ami az emberi psziché és a test működését, egészségét vagy épp kibillent állapotát illeti. Felidéződött Freud és Jung jelentősége, és itt ismertem meg olyan jelenlegi és közelmúltbeli kiváló lélekkutatók és tudósok nevét és munkásságát, mint Marc Fréchet, Anne Ancelin Schützenberger, Rupert Sheldrake. Ezek az ismeretek aztán újabb irányokba indítottak, nagyon gyümölcsözőnek bizonyulnak a mai napig.

Thai masszázs és jóga

A thai masszázsokat (tradicionális, talp és olajos) és a thai jógát (érdeklődj róla, ha szeretnéd megtanulni!) az itthoni alapozás után a thaiföldi Chiang Mai-ban az  Old Medicine Hospital-ban, és a The School of Massage for Health nevű iskolában tanultam.  Neves (Pichest Boonthumme) és kevésbé ismert szakemberekhez is eljártam a test és energiarendszerének jobb megértése érdekében. Ezekkel a tanulmányokkal is 4 évig foglalkoztam nagyon intenzíven. 2007 óta mindezeket át is adom, saját, praktikusan és célszerűen kidolgozott jegyzeteket és multimédiás tananyagot készítettem mindegyikhez.

Élet ritmusa

A thai masszázsokkal párhuzamosan elsajátítottam továbbá a Rosemary Wallace  vonalába tartozó integrál kranioszakrális biodinamika kezelési módszerét, itthoni oktatóm Tar Zsolt volt. Nagy boldogsággal tölt el, hogy személyesen Rosemary-vel is megtapasztalhattam tanfolyamának légkörét, oktatási módszerét, nem utolsó sorban az ő személyes varázsát. Bár csak kíváncsiságból vágtam bele ezekbe a tanulmányokba, végül magam is meglepődtem a módszer hatékonyságán. Mivel kiváló kiegészítője tud lenni a thai masszázsnak is, kidolgoztam egy egynapos magánfoglalkozást azoknak, akik szeretnék megismerni a leghatékonyabb fogásokat, de nem akarnak elmélyedni a teljes rendszerben.

Tai chi és chi kung

Hosszú és kitartó keresés után találtam rá Havasi András iskolájára és a hosszú lépéses Yang-stílusú tai chi-ra. Itt pusztakezes, kard, szablya formákkal ismerkedtem, valamint a taoista világnézettel. Itt tanultam a Bian csikungot is, amelyről úgy vélem, hogy  az elfoglalt, nyugati ember számára könnyen elsajátítható és hatékony öngyógyító mozgásrendszer, ezért ahol lehetett, beépítettem a foglalkozásokba. (Érdeklődj róla, ha szeretnéd megtanulni!)

Hivatásomnak tekintem a tudás megszerzését, feldolgozását, megtapasztalását és továbbadását. Hálás vagyok felmenőimnek, jelenlegi családomnak, önmagamnak és minden formáló erőnek, hogy örömmel és élvezettel tanulok a mai napig, és hogy újra meg újra motivációt érzek az ismeretek és tapasztalatok megosztására.

Publikációk

Tanulmányok:

– Baudolino: Szülőföld és szellemiség, in. Világosság, 2007/2-3 (Hommage á Umberto Eco), Budapest, 2007. (tanulmány)
– Evésjelenetek és a narráció funkciói a Baudolinóban, in. Világosság, 2007/2-3 (Hommage á Umberto Eco), Budapest, 2007. (tanulmány)
– A Baudolino fikciós egyezsége, in. Világosság, 2007/2-3 (Hommage á Umberto Eco), Budapest, 2007. (tanulmány)
– Recenzió in. Helikon, 2001/2-3: Maria Pia Pozzato (szerk.): L’idea deforme – Interpretazioni esoteriche di Dante. Milano, Bompiani, 1989.330.
– Mit rejt A rózsa neve könyvtára, in Helikon, 1999. 9 szám, Kolozsvár, 1999. (tanulmány)
– L’ intertestualitá in teoria e in prassi, in. Acta Romanica, XIX. szám, Szeged: JATEPress, 1999. (tanulmány)
– A mintaolvasó paradoxona, in. Az olvasó – az olvasás. Irodalmi tanulmányok, FISZ könyvek 1, Budapest, 1999. (tanulmány)
– Isten halálától a személyes hitig. Sántha Attila versciklusa, in Korunk, III. évfolyam  V/10. Kolozsvár, 1994. (tanulmány)

Fordítások:Márton Ibolya, Tudathang - rólam

– Umberto Eco: Művészet és szépség a középkor esztétikájában, Budapest: Európa, 2002. (fordítás)
– Umberto Eco: A XIII. levél, a középkori allegorizmus, a modern szimbolizmus in. Helikon, 2001/2-3 (fordítás)
– Umberto Eco: A fátyol paradigmája, in Világosság, 2001/10 (fordítás)
– Giovanni Pozzi és Claudio Leonardi (szerk), Olasz misztikus írónők, Budapest: Európa, 2001; az antológiának a következő részeit fordítottam:
—–Márton Ibolya, Tudathang - rólamElőszó (p. 7-17.)
—–Megjegyzések (p. 18-20.)
—–Bevezető (p. 21-22.)
—–Giovanni Pozzi: A szentek ábécéje (p. 23-54.)
—–Claudio Leonardi: A nők szentsége (p. 55-76.)
—–Beatrice d’Este (p. 94-96.)
—–Umiliana Cerchi (p. 97- 108.)
—–Benvenuta Bojanni (p. 171-179.)
—–Orvietói Vanna (p. 180- 188.)
—–Montefalcói Szent Klára (p. 189-198.)
– Franco Ruffini: A színház feltalálása, in. Ikonológia és műértelmezés, Szeged: JATEPress, 2001. (fordítás)
– Umberto Eco: Hogyan írjunk előszót, in Helikon, 1995. 26. szám, Kolozsvár (fordítás)
– Umberto Eco: Hogyan váljunk máltai lovaggá, in Helikon, 1995. 26. szám, Kolozsvár (fordítás)

Szöveggondozás (szerkesztés, lektorálás, korrektúrázás):

– Gunagriha: Tanuljunk Istenül, Discovery Bliss, 2018. (lektorálás, szerkesztés)
– Borba van a kedvmag vetve (antológia, szerk. Bányász István), Bodobács Kiadó, 2010. (korrektúra)
– Tömörkény István: Mesék, amik teremnek, Bodobács Kiadó, 2008. (lektorálás)

Köszönöm, hogy elolvastad a bemutatkozásomat és kíváncsian várom, hogy én is megismerjelek és a magam módján hozzájárulhassak az életedhez – reményem szerint segítve téged.

——-Ugrás a TUDATHANG.HU nyitóoldalára.——-