Rólam

Márton Ibolya vagyok, 1973. március 15.-én születtem Szentegyházán, Székelyföldön. Bár a családi felmenőim élete a tengernyi szeretet mellett tele volt fájdalommal, veszteséggel és szomorúsággal, a gyermekkorom a román kommunizmusban mégis szeretetben, nyugodtan, gazdag szellemi és művészi hatásokkal telt. Így sértetlenül megmaradt, és a mai napig él bennem a minden porcikámat átjáró életérzés: hogy minden viszontagsággal, minden szenvedéssel együtt is az ÉLET ÖRÖM. Természetesen vannak nagyon nehéz periódusok, ahogy mindenki életében. Azt szoktam mondani, hogy egyszerűen működöm: a jó dolgoknak örvendek, hiszen azok áldásként érkeznek hozzám. A rossz dolgoktól elszomorodom, aztán megvizsgálom őket, hogy mire figyelmeztetnek, merre terelgetnek, mire tanítanak. Sok-sok tanulságot tartogat az élet, a rengeteg áldás mellett. 🙂

Mindig szerettem, és a mai napig szeretek tanulni. Sok iskolát kijártam, sok tanfolyamot elvégeztem, sok és szerteágazó tudás birtokába jutottam a középiskolai rajzosztálytól az óvó- és tanítóképzőn át, a magyar-olasz szakon keresztül az olasz szemiotika (= jeltudomány) mentén, az asztrológia berkein, a keleti egészségszemlélet, keleti masszázs- és mozgásformák nagyszerűségén túl az emberi test, szellem és lélek csodálatos összhangjának tanulmányozásáig, a tudatosságot erősítő gyakorlatokig. (Erről bővebben a következő aloldalakon: Források, Publikációk.)

Az összegyűjtött tudást és tapasztalatot jó szívvel adom tovább. Amit pedig a legszívesebben osztok meg, az a látásmód, amely képes a fél pohár vízben azt látni: „Félig tele van!” ahelyett, hogy: „Félig üres!”. Nagyon erős motivációt érzek arra, hogy a hozzám fordulót segítsem a megértésen túl abban is, hogy ha kell, jobbá váljon az élete a találkozásunk hatására, legyen az egyéni konzultáció vagy tanfolyam, érkezzen bár érzelmi válságból, betegségből vagy épp tudásvágyból a találkozásunkra.

Meggyőződésem szerint az asztrológiai alapokat, mint az önismeret legkiválóbb eszközét, iskolában kellene tanítani, kamaszkorban, amikor a gyerekek a legnyitottabbak a világra és arra, ami mögötte van, ami a láthatót láthatatlanul működteti. Egészséges lelkületű ember csak az lehet, aki őszinte, fegyelmezett, felelősséget vállaló önismerettel rendelkezik. Jelenleg mindenki a maga módján válik ilyenné vagy sem, az iskolarendszer segítsége nélkül.

A Tudathangon keresztül azon vagyok, hogy a tudásom átadásával és a tapasztalatom megosztásával segítselek az önismeretedben, ezáltal pedig a problémamegoldó képességed fejlesztésében, a személyiséged kiteljesedésében, az életviteled jobbításában. Lásd: Önismereti tanfolyamok.

Arról is meggyőződtem, hogy a keleti masszázs- és mozgásművészeteknek a mai napig az egészség áll a figyelmük fókuszában. Nálunk inkább betegségtudatot fejlesztenek a minket érő hatások, melyeknek a félelemkeltés az üzemanyaga.

Mivel megtapasztaltam az egészségre és a jó közérzetre gyakorolt kiváló hatásukat, a Tudathang révén a thai masszázsformák, a thai jóga és a Bian csikung átadásával járulok hozzá a testi jóllétünkhöz. Lásd: Testkalauz tanfolyamok.

Babits Mihály verssorai az objektív és szubjektív világ alapvető egyezőségéről a lényeget fejezik ki, ez a Tudathangos működésem mottója:

“Megmondom a titkát, édesem a dalnak:

Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.

Mindenik embernek a lelkében dal van,

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek.”

(Babits Mihály: A második ének)

 

Hozzászólások lezárva