Végletek és egyensúly

Manapság sokan a keleti filozófiákból ismerik a yin és a yang fogalmát, a jelenséget, amely meghatározza az általunk tapasztalható világot, a dualitásban élővé váló létet. Az egységből születik a kétség, és e kettősség leírása minden megismerési kísérletnek alapja, így az asztrológiának is. Minden, de minden amit tapasztalunk, a kétségben, kettősségben tapasztalható: élet-halál, nappal-éjszaka, magas-alacsony, meleg-hideg, száraz-nedves, aktív-passzív, napos-árnyékos, elől-hátul, cselekvő-elszenvedő, és így tovább.

Az asztrológiában ezt polaritásnak nevezzük, és + illetve jellel jelöljük. Minden további eleme az asztrológiai rendszernek besorolható ezek alá, és különösen a jegyek megértésében nagy segítségünkre van. Váltakozva követik egymást, egy + polaritású jegyet, egy – polaritású követ, azt újabb +, és így tovább. A 12 jegyű zodiákus tehát a + polaritású Kos jegyével indul, és a – polaritású Halak jegyével zárul, hogy aztán a Kossal kezdjen újabb kört.

Máris tanultál jópár dolgot: csak a fent felsoroltakból jellemzőket tudsz mondani, gyakorlatilag bármely jegyre, igaz, ezek a jellemzők még meglehetősen általánosak. Ugyanakkor helytállók. 🙂 Minden jegy szimbólum, tehát a valóságban egy az egyben nem létező, de ha léteznének tiszta jegyek, akkor a Kos jegy képviselője tényleg aktív, cselekvő, a fény felé forduló, forró vérű és fejű, az életet intenziven élő férfi lenne. A Halak képviselője pedig ezzel szemben passzív, inkább elszenvedő, befogadó, hideg kezű-lábú, az életet távolról szemlélő, meghúzódó nő volna. És nagyjából hasonlókat mondhatnánk a további 5-5 jegyre is.

Ugyanakkor a megértésünket, megismerésünket az is nagymértékben segíti, ha észrevesszük a polaritásban rejlő szabályszerűségeket, mégpedig a következőket:

egyik a másik nélkül nem létezik
egyik a másikba átalakul
egyik a másikban megtalálható

Végletek és egyensúly - Tudathang asztrológiaNézd meg alaposan ezt az ismert ábrát, és látni fogod, hogy ezek a megállapítások helytállóak!

Aztán gondolj a zodiákus jegyeire és játssz el a gondolattal, hogyan tudod tetten érni a fentieket a jegyek egymásutániságában? Példaként elkezdem a fonal gombolyítását:

A Halakság visszahúzódó életmódját megelégelve a fizikai létbe lépő lélek a Kos bátorságával és tetterejével, aktívan indul hódító útjára, hogy új birodalmakat, birtokokat szerezzen, amelyet őBikasága körbekerít, megművel és hasznot húz belőle, majd a sok otthonülésbe beleunva és a gazdaság hozamát felhasználva az Ikrek elmegy világot látni és új dolgokat tanulni, nyitottan mindenre a sok földművelés után, de aztán ettől besokalva családalapításra adja Rákként a fejét és befelé, a fészek melegére figyelve már nem érdekli az új tudás megszerzése és a sok utazás, sokkal inkább a csibék, az utódok gondozása… és így tovább – folytasd bátran!

Persze nincs olyan ember, aki egy jegy jellemzőit viselné magán, és az is lehetetlen, hogy a születési képlet minden eleme kizárólag egyik polaritáshoz tartozna. Minden emberben egy rá jellemző egyensúlyban van a yin és a yang: hiszen a 10 bolygó is, amivel az asztrológia dolgozik, tartozik valamelyik polaritáshoz: Nap +, Hold -, hogy csak a fővilágosítókat említsem, tehát mindenképpen képviseltetve van mindkét véglet. Ugyanakkor vannak embertársaink, akikben érzékelhetően eltolódik valamelyik polaritás irányába ez az egyensúly, és igazából az a ritkább, amikor viszonylagos egyensúlyban van a két oldal. A polaritások egyensúlya esetén az ember könnyebben találja meg önmaga középontját is, és a másokkal való kapcsolatában is kiegyensúlyozottabb működés jellemzi.

Figyelmeztetés: még csak az asztrológiai tudás peremén járunk, óvakodj attól, hogy megbélyegző megállapításokra juss akár magaddal, akár mással kapcsolatban. Kezeld könnyedén, játékosan az apránként elsajátított tudást, azzal a megengedő látásmóddal, hogy: Akár tévedhetek is!

Innen folytatjuk jövő héten. Addig is, ha személyre szóló elemzést, asztrológiai útmutatót szeretnél, akár önismereti, akár problémamegoldó célzattal, javaslom a konzultációt. Szeretettel állok rendelkezésedre.

Tarts velem, kerülj közelebb ÉNMAGodhoz, hogy
az lehess, aki lehetnél azt élhesd, amit élhetnél
azzá válhass, aki már most is, mélyen ott legbelül vagy.

Kapcsolódó Tudathang programok:

Egyéni konzultáció

Asztrokotta: önismereti-asztrológiai képzés és kaland

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva