Publikációk

Fontosabb publikációim jegyzéke:

2007.    – Baudolino: Szülőföld és szellemiség, in. Világosság, 2007/2-3 (Hommage á Umberto Eco), Budapest (tanulmány)

– Evésjelenetek és a narráció funkciói a Baudolinóban, in. Világosság, 2007/2-3 (Hommage á Umberto Eco), Budapest (tanulmány)

– A Baudolino fikciós egyezsége, in. Világosság, 2007/2-3 (Hommage á Umberto Eco), Budapest (tanulmány)

2002.    – Umberto Eco: Művészet és szépség a középkor esztétikájában, Budapest: Európa (fordítás)

2001.    – Recenzió in. Helikon, 2001/2-3: Maria Pia Pozzato (szerk.): L’idea deforme – Interpretazioni esoteriche di Dante. Milano, Bompiani, 1989.330.

– Umberto Eco: A XIII. levél, a középkori allegorizmus, a modern szimbolizmus in. Helikon, 2001/2-3 (fordítás)

– Umberto Eco: A fátyol paradigmája, in Világosság, 2001/10 (fordítás)

– Giovanni Pozzi és Claudio Leonardi (szerk), Olasz misztikus írónők, Budapest: Európa; az antológiának a következő részeit fordítottam: Előszó (p. 7-17.), Megjegyzések (p. 18-20.), Bevezető (p. 21-22.), Giovanni Pozzi: A szentek ábécéje (p. 23-54.), Claudio Leonardi: A nők szentsége (p. 55-76.), Beatrice d’Este (p. 94-96.), Umiliana Cerchi (p. 97- 108.), Benvenuta Bojanni (p. 171-179.), Orvietói Vanna (p. 180- 188.), Montefalcói Szent Klára (p. 189-198.)

1999.    – Mit rejt A rózsa neve könyvtára, in Helikon, 1999. 9 szám, Kolozsvár (tanulmány)

– Franco Ruffini: A színház feltalálása, in. Ikonológia és műértelmezés, Szeged: JATEPress (fordítás)

– L’ intertestualitá in teoria e in prassi, in. Acta Romanica, XIX. szám, Szeged: JATEPress (tanulmány)

– A mintaolvasó paradoxona, in. Az olvasó – az olvasás. Irodalmi tanulmányok, FISZ könyvek 1, Budapest (tanulmány)

1995.    – Umberto Eco: Hogyan írjunk előszót, in Helikon, 1995. 26. szám, Kolozsvár        (fordítás)

– Umberto Eco: Hogyan váljunk máltai lovaggá, in Helikon, 1995. 26. szám, Kolozsvár (fordítás)

1994.    – Isten halálától a személyes hitig. Sántha Attila versciklusa, in Korunk, III. évfolyam  V/10. Kolozsvár (tanulmány)

——-Ugrás a TUDATHANG.HU nyitóoldalára.——-

Hozzászólások lezárva