Gyógyító Oroszlán újhold
Gyógyító Oroszlán újhold

Gyógyító Oroszlán újhold

Milyen jó is volna, ha ez a lehetőség most mindenkinél megvalósulna! Ha az újholdat követő holdhónapban a világ minden érző lényének begyógyulna minden lelki sebe. Ha minden ember felismerné, hogy eddig milyen sok téves azonosuláson keresztül tekintett magára is, a világra is, és így gyártott magának ragaszkodást, gyűlöletet, közönyt, féltékenységet, hiúságot. És mindenki felismerné hitrendszertől függetlenül, hogy bár az egóba bújtatott túlélési késztetését elvesztette, sokkal többé, nagyobbá, kiterjedtebbé vált. Mert felismerte magában a megnevezhetetlent, akit Istennek, térnek, tudatnak, önvalónak, belső magnak, leglényegibb magamnak mondunk – jobb híján, hiszen gondolatokkal, értelemmel, beszéddel nem ragadható meg az, aminek csak része, megnyilvánulási, kifejezési módja a gondolatunk, beszédünk.

A lehetőség megvan rá. Az égen, a Földről nézve, tehát a miáltalunk belakott energiatérben szépen összerendeződnek a jelölők, égitestek és mutatják ennek a nagyszerű belső folyamatnak a lehetőségét. De kár volna áltatnunk magunkat: nem ez lesz az első kör, amit sokan kihagynak/kihagyunk. De reménytelennek mégsem látszik.

Végtére is ha te és én megtesszük a legtöbbet, ami tőlünk telik, az már valami. Ha te és én hagyjuk, hogy átjárjon a felismerés, hogy mindaz, aminek hittük/hisszük magunkat nem más, mint feltételek összeállásának következménye, akkor neked és nekem már megvan a lehetőségünk ráébredni arra, hogy lehet ezt az életet úgy is élni, hogy kevesebb bajjal, bosszúsággal, fájdalommal járjon.

A 2021. augusztus 8-án, Szegeden 15.50-kor pontos Nap-Hold együttállás is, a többi asztrológiai jelölővel együtt, a földi létünkben nagyon sok síkon, számtalan megélési szinten nyilvánul meg. Kinek-kinek aktuális tudatállapota és jellemző tudatszintje függvényében.

Ha a megvilágosodást vagy annak előszobáját, a felébredést nem is érjük el a következő holdhónapban, abban még mindig lehet egy gyógyító hatás, ahogyan rálátunk a tudattalan, irracionális tartalmainkra és váratlan, döbbenetesen új szemszögek mutatkoznak meg ennek hatására az életünk narratívájának értelmezésében és további megélésében.

És itt is van a bökkenő: mennyire tudunk rugalmasan alkalmazkodni azokhoz az új meglátásokhoz, felismerésekhez, amelyek felsejlenek vagy épp beütnek a szemléletmódunkban? Ugyanis hogy ezek a pillanatok átalakító, erősítő, felszabadító folyamatokká válnak-e, az ezen múlik. Első meghökkenésünk után elfogadjuk, beépítjük – vagy elutasítjuk, kizárjuk?

Ez két fő irányt jelöl ki a közérzetünk és az életünk alakulása szempontjából is. Jobb esetben gyógyulunk korábbi, szenvedést hozó látásmódunkból, rosszabb esetben az tovább folytatódik. Most annak is nagy esélye van, hogy kisebb-nagyobb betegséggel, balesettel, veszteséggel figyelmeztet az életünk, hogy beleragadtunk saját gödrünkbe.

Nagyon jól tesszük tehát, ha nem megyünk el azok mellett a felismerések mellett, amelyek most rámutathatnak a kondicionáltságunkra. Ezek a felismerések egyben lehetőséget adnak, hogy valamelyest szabadabbá váljunk a megkötő feltételektől. Jól tesszük, ha egyre inkább elsajátítjuk az analógiás gondolkodásmódot a jelenlegi ok-okozati látásmódunk mellé. Jól tesszük, ha tágítjuk a perspektívánkat és észrevesszük a mindennapokban azokat a jeleket, amelyek szépen mutatják, mivel van dolgunk, mivel kell szembenéznünk, dolgoznunk.

Minden újhold egyben egy új kezdet lehetősége is. Azt kívánom, hogy éljünk ezzel. Kívülről semmi nem tudja jobbá tenni az életed, sem a sok pénz, sem a szabadság, sem a szerető társ, sem a gyereked, sem semmi, hiszen ha belül tombol benned az elutasítás, a különválasztottság, vagy az elégedetlenség, a mohóság, a különb vagyok, a sokkal jobb jár nekem, az elvárás, hogy a másiknak milyennek kellene lennie, hogy neked jobb legyen… stb… akkor semmilyen körülmény nem elég jó, hogy te jól érezd magad, hogy boldog legyél.

A csoki akkor finom, ha megeszed. Ha csak nézegeted, szép lehet, de az íze nem derül ki. Tennünk is kell, nemcsak megértenünk. És most egy belső, gyógyító cselekvés lehetősége adott: a mélyre ható, gyökeres megújulás, gyógyulás lehetősége. Nyár van, lehet örülni neki, élvezni az évszak nyújtotta örömöket – és mindeközben belül tudatosnak maradni és figyelni befelé is – most ez a cselekvés lehet az igazi gyógyító.

Személyre szabottan konzultáción tudunk találkozni online vagy Szegeden. Ha már mocorog benned az új, vagy érzed, hogy bomlik a régi, ezt nagyon jól segíti a Tudathang masszázs! 🙂

Legyél bátor az önismeretben, erős a változásokban, kitartó a fejlődésben! Támogatlak ebben.